Zespół

Rafał Rajchel

Partner, Radca Prawny

Rafał jest wspólnikiem AXELO.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2007 r.

Studia ukończył w 2002 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia cywilnych procesów sądowych, w szczególności dotyczących spraw gospodarczych (zarówno w arbitrażu jak i przed sądami powszechnymi), a także z zakresu prawa pracy.

Zakres specjalizacji obejmuje również doświadczenie w zakresie prawa zobowiązań, w tym wszelkiego rodzaju umów w szczególności budowlanych oraz z instytucjami finansowymi, a także doradztwo w zakresie prawa upadłościowego. Zajmuje się również profesjonalnie prawem sportowym.

Posługuje się językiem angielskim.