Zespół

Nina Walczyk

Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów licencjackich I stopnia na kierunku administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów angażowała się w działalność Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przed rozpoczęciem pracy w AXELO doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach krakowskich i warszawskich.

Posługuje się językiem angielskim.