Zespół

Nina Walczyk

Nina jest aplikantką III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.
W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów licencjackich I stopnia na kierunku administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W trakcie studiów angażowała się w działalność Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była również członkiem Samorządu Studentów. Dzisiaj aktywnie działa na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. 

Przed rozpoczęciem pracy w AXELO doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach krakowskich i warszawskich. Pracowała również w sektorze finansów publicznych.

W AXELO Nina koncentruje się w szczególności na kompleksowej obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim.