Zespół

Michał Sowa

Radca Prawny

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przed dołączeniem do AXELO pracował w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz kancelariach radców prawnych, gdzie zdobywał doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego.

W ramach AXELO zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz korporacyjnego. Doradza Klientom przy negocjowaniu i wykonywaniu umów handlowych. Jego praktyka obejmuje także prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Ponadto interesuje się prawem sportowym.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jest żonaty i ma dwoje dzieci. Interesuje się sportem, zwłaszcza piłką nożną i żużlem,  literaturą oraz historią najnowszą.