Zespół

Michał Sowa

Radca Prawny

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przed dołączeniem do AXELO pracował w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz kancelariach radców prawnych.
W ramach AXELO zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych. Jego praktyka obejmuje także reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych. Michał interesuje się prawem sportowym, czynnie uczestnicząc w pracach Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim.
Prywatnie jest żonaty i ma dwoje dzieci. Interesuje się sportem, literaturą oraz historią najnowszą.