Zespół

dr Marek Mikosza

Radca prawny, Rzecznik patentowy

Marek od 2008 r. jest Rzecznikiem Patentowym, a od 2010 r. radcą prawnym. Odbył studia podyplomowe z zakresu własności przemysłowej na Uniwersytecie  Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jest również biegłym sądowym z zakresu szacowania wartości intelektualnych. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 2019 r. na podstawie obronionej pracy doktorskiej pt. Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie został doktorem nauk ekonomicznych. 

W swojej ponad dziesięcioletniej praktyce zajmował się doradzaniem podmiotom gospodarczym w optymalizacji dorobku intelektualnego przedsiębiorstwa, pomagając w uzyskiwania i ochronie praw własności intelektualnej w kraju i zagranicą. Uczestniczy w postępowaniach sądowych a także administracyjnych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM). Jako prawnik procesowy prowadził wiele sporów dotyczących ochrony dóbr przedsiębiorstw w zakresie własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji zarówno przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi jak i sądami powszechnymi. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w aspekcie identyfikacji i uzyskiwania praw wynalazczych, sądowego dochodzenia roszczeń z zakresu własności intelektualnej oraz wyceny i innych aspektów ekonomicznych praw własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Posługuje się językiem angielskim (biegle) i rosyjskim (w zakresie podstawowym).

Prywatnie jest żonaty, ma troje dzieci. Interesuje się sportem (squash, narty, rower) muzyką i historią.