Zespół

dr Marek Mikosza

Radca prawny, Rzecznik patentowy

Marek specjalizuje się w zakresie własności intelektualnej, we wszystkich aspektach praktycznych (identyfikacja aktywów intelektualnych, opracowywanie strategii ochrony aktywów intelektualnych, rejestrowanie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, prowadzenie sporów sądowych, wykonywanie wycen i sporządzanie opinii). Posiada uprawnienia European Trademark and Design Attorney.

W swojej wieloletniej praktyce zajmował się doradzaniem podmiotom gospodarczym w optymalizacji dorobku intelektualnego przedsiębiorstwa, pomagając w uzyskiwania i ochronie praw własności intelektualnej w kraju i zagranicą. W ramach praktyki prowadził wiele postępowań sądowych a także administracyjnych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO), WIPO a także nadzorował wraz z partnerami zagranicznymi postępowania przed Urzędem Patentowym USA oraz Urzędem Patentowym Chińskiej Republiki Ludowej. Jako prawnik procesowy prowadził wiele sporów dotyczących własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Jako biegły sądowy z zakresu szacowania wartości intelektualnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie zajmuje się również opracowaniem wycen oraz opinii dotyczących wartości i naruszeń praw własności intelektualnej zarówno na zlecenia sądów, prokuratur i policji a także wykonuje wyceny na zlecenie przedsiębiorstw. Marek prowadził również liczne kursy i szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył aplikację radcowską oraz aplikację rzecznika patentowego. Obronił doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Zapalony gracz w squasha, rowerzysta, miłośnik literatury i historii.