Zespół

Maciej Wilczyński

Radca prawny, doradca podatkowy

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2018 r. (egzamin radcowski z wyróżnieniem), wpis na listę doradców podatkowych w 2019 r. po zdanym egzaminie.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także ICC Arbitration & ADR Programme organizowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim.
W ramach praktyki zawodowej w AXELO zajmuje się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym, planowaniem podatkowym i postępowaniami podatkowymi. Bierze udział w projektach reorganizacyjnych obejmujących połączenia i przekształcenia spółek. Prowadzi przeglądy podatkowe, w tym przeglądy typu due diligence. Posiada również doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym, w szczególności w opiniowaniu i sporządzaniu umów w obrocie gospodarczym. 
Przed dołączeniem do AXELO doświadczenie zdobywał w administracji publicznej oraz kancelarii prawnej, w której zajmował się sprawami z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.
Posługuje się językiem angielskim.