Zespół

Łukasz Krasowski

Radca prawny

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2018 r.
Absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
Przed rozpoczęciem pracy w AXELO doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych poprzez obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
W AXELO reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnjnych na poszczególnych ich etapach, a zwłaszcza w zakresie: zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli, odwołań od decyzji, a także innych pism niezbędnych w toku postępowań.
Posługuje się językiem angielskim.