Zespół

Katarzyna Kanik

Radca Prawny

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r.

Egzamin radcowski zdała z wyróżnieniem. W 2012 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przed rozpoczęciem pracy w AXELO Katarzyna zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach radców prawnych oraz adwokatów poprzez obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego.

Posługuje się językiem angielskim.

Wolny czas Katarzyna poświęca literaturze, fotografii oraz tańcowi.