Zespół

Ewelina Fikus

Aplikant Radcowski

Ewelina ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przed rozpoczęciem pracy w Axelo zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii adwokackiej oraz firmie prawnej poprzez między innymi współpracę z partnerami biznesowymi spółki, procesami wdrożeniowymi w spółce jak również współpracą z działem prawnym w postaci między innymi tworzenia pism procesowych, umów czy regulaminów.

Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim oraz w stopniu podstawowym niemieckim.