Zespół

Anna Pazdro

Aplikant Radcowski

Aplikantka I roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie gospodarczym z elementami zagranicznymi. Laureatka przedmiotowego konkursu z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2017, II miejsce).

Ukończyła American Law Program w kooperacji z The Catholic Uniwersity of America w Waszyngtonie (2018, ocena bardzo dobra). Jest absolwentką Szkoły Prawa Francuskiego.

Posługuje się płynnie językiem angielskim oraz francuskim, zna podstawy języka hiszpańskiego.