Zespół

Łukasz Koba

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. Ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

W latach 2009-2013 wykładowca akademicki. Odbył staże naukowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz na zagranicznych uniwersytetach w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady z zakresu prawa karnego oraz prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu na Cyprze. Ukończył kurs księgowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz kurs Accounting in English na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Przez kilka lat zatrudniony w dziale podatkowym największej polskiej grupy kapitałowej z branży informatycznej (działalność biznesowa w ponad 50 krajach), gdzie odpowiadał za tematykę szeroko rozumianych cen transferowych. Doradzał również w branży budowalnej. Prowadził szkolenia dla pracowników pionów biznesowych oraz głównych księgowych z zakresu cen transferowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych zrzeszającego specjalistów i ekspertów TP w Polsce. 

Doktorant w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską związaną z wpływem rozwiązań Base Erosion and Profit Shifting (OECD) na polskie przepisy podatkowe.