Zespół

Łukasz Koba

Senior associate

Łukasz specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, prawie podatkowym międzynarodowym, a także ulgach B+R i IP BOX. Prowadzi również postępowania podatkowe.  
Posiada doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz raportowania schematów podatkowych. 

Przez kilka lat był zatrudniony w dziale podatkowym największej polskiej grupy kapitałowej z branży IT. W latach 2009-2013 wykładowca akademicki. Odbył staże naukowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz na zagranicznych uniwersytetach w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady z zakresu prawa karnego oraz prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu na Cyprze. Ukończył kurs księgowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz kurs Accounting in English na Uniwersytecie Rzeszowskim. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych zrzeszającego specjalistów i ekspertów TP w Polsce.

Prelegent na kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szkoleniach branżowych. Autor publikacji naukowych. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. Ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Doktorant w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską związaną z wpływem rozwiązań Base Erosion and Profit Shifting (OECD) na polskie przepisy podatkowe. 
Pasje pozazawodowe to: podróże i książki (polska fantastyka).