Aktualności

Wojna w Ukrainie: kolejny pakiet unijnych sankcji przyjęty

Unia Europejska reagując na agresję Rosji wobec Ukrainy przygotowała kolejny pakiet sankcji, będący uzupełnieniem dotychczasowego katalogu stosowanych restrykcji. Kolejne sankcje mają na celu większe ograniczenie finansowania wojny przez Kreml, odcinając ją tym samym od istotnych źródeł dochodów.

Jakie sankcje wprowadzono?

Przede wszystkim kolejny pakiet sankcji zakazuje importu, zakupu oraz transferu rosyjskiej ropy naftowej oraz wyrobów ropopochodnych. Co istotne – zakaz ten obowiązywać ma po upływie 6 miesięcy w przypadku ropy naftowej, natomiast w stosunku do wyrobów ropopochodnych – po upływie 8 miesięcy od wejścia w życie regulacji, tym samym dając czas zainteresowanym podmiotom na uniezależnienie się od produktów rosyjskich. Odstępstwo od zakazu importu dotyczyć ma przede wszystkim Państw UE, które ze względu na szczególne położenie nie mają możliwości dostawy ropy w sposób odmienny niż rurociągiem z terytorium Rosji, takich jak Węgry, Słowacja czy Czechy.


Unia Europejska postanowiła także rozszerzyć listę rosyjskich i białoruskich banków o Moskiewski Bank Kredytowy, Sbierbank, Rosyjski Bank Rolny, a także Białoruski Bank Rozwoju i Odbudowy w zakresie świadczenia usług specjalistycznych.  W efekcie, jedynym rosyjskim bankiem pozostającym w SWIFT pozostaje Gazprombank.


Poszerzona zostanie także lista osób i podmiotów na które UE nakłada ograniczenia na eksport towarów wraz z technologią podwójnego zastosowania (do celów zarówno cywilnych jak i wojskowych). Ograniczenia eksportu dotyczyć mają też produktów oraz rozwiązań technologicznych, które pozytywnie wpłynąć mogą na rozwój Rosji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
Dodatkowo, w najnowszym pakiecie sankcji nałożono ograniczenia na świadczenie rosyjskich usług księgowych, PR-owych, oraz usług konsultingowych.


UE nie pozostaje także obojętna wobec rosyjskich mediów. Wprowadzone sankcje zawieszają na całym terytorium funkcjonowanie 3 rosyjskich nadawców – RTR Płanieta, Rossija RTR, Rossija 24, oraz RV Centre International. Ma to na celu przede wszystkim ograniczenia nierzetelnych informacji propagowanych za pośrednictwem wyżej wymienionych stacji.

Kary za niestosowanie sankcji

Niezastosowanie się do nowo nałożonych sankcji, podobnie jak dotychczas zagrożone jest karami pieniężnymi w wysokości do nawet 20 mln zł. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej osoba lub podmiot, które:

  • nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub zakazu udostępniania środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, określonego w art. 2 rozporządzenia 765/2006 lub art. 2 rozporządzenia 269/2014,
  • naruszają niektóre zakazy dotyczące eksportu i importu towarów, o których mowa w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzenia 833/2014,
  • nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania zakazów i ograniczeń wynikających z rozporządzenia 765/2006, oraz rozporządzenia 833/2014

- podlegają karze pieniężnej.


Mając zatem na względzie, że zakres stosowanych ograniczeń sukcesywnie się rozszerza, zachęcamy do rozmowy z naszymi ekspertami, którzy nie tylko mogą odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wyjaśnić wątpliwości, ale także wesprą w przeprowadzeniu weryfikacji kontrahentów, oraz procesów dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania realizowanych transakcji.

 

 

Kontakt

Katarzyna Matyja, adwokat / k.matyja@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH