Aktualności

Więcej czasu na rozliczenie podatku CIT za 2020 r.

Sejmowa komisja finansów publicznych,  na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 r., przyjęła poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860). Zgodnie z jej zapisem termin na złożenie zeznania CIT za 2020 r. i zapłatę podatku ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r.


Zasadniczo, podatnicy CIT powinni złożyć zeznania roczne CIT-8 i CIT-8AB (podatkowe grupy kapitałowe) i wpłacić wynikający z nich należy podatek do końca marca. Jednak z uwagi na pandemię, termin ten ma zostać przesunięty do końca czerwca.


Komisja postuluje ponadto zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji, czyli dokumentów, których przedstawienie urzędom skarbowym pozwala polskim płatnikom na potrącenie podatku u źródła według niższej stawki podatkowej, przewidzianej w umowie o umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź uniknięcie potrącenia daniny (jeżeli umowa tak zakłada).


Z powodu pandemii COVID-19 wprowadzono ułatwienie dotyczące m.in. uznawania certyfikatów rezydencji wydanych w 2019 r. w przypadku, gdy polski płatnik dysponuje oświadczeniem kontrahenta, że dane w nim zawarte są aktualne. Zgodnie z przyjętą poprawką, na podstawie takich oświadczeń miałyby być uznawane również certyfikaty wydane w 2020 r.


Aktualnie, projekt nowelizacji czeka na przyjęcie przez Sejm.

 

 


Kontakt:

Marzena Kidacka, Partner, radca prawny, E: m.kidacka@axelo.pl

Kinga Zając, aplikant radcowski, E: k.zajac@axelo.pl

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.