Aktualności

WEBINAR: Nowe obowiązki i obciążenia w podatkach dochodowych

28 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium „Nowe obowiązki i obciążenia w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia.”, które poprowadzi ekspert AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu, radca prawny Łukasz Krasowski.

 

Wejście w rok 2021 to nowe obowiązki i obciążenia dla podatników i konsumentów. W szczególności nowością jest wprowadzenie tzw. opłaty cukrowej, która bezpośrednio przekłada się na ceny napojów gazowanych. Niewątpliwie ostatecznie ekonomicznym ciężarem opłaty zostaną obciążeni konsumenci, jednak dotyczy ona również dystrybutorów czy sprzedawców, na których dodatkowo będzie spoczywał obowiązek informacyjny i ewidencyjny.

 

W życie wchodzi również odraczany od 2016 roku podatek od sprzedaży detalicznej, który po zakończeniu sporu Polski z Komisją Europejską obejmie sprzedawców osiągających miesięczne przychody ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł.

 

Rewolucyjne zmiany dotyczą również wprowadzenia definicji spółek nieruchomościowych, które będą musiały spełnić szereg dodatkowych obowiązków w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach, czy podawania do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych.

 

Nowe obowiązki raportowania nie ominą również innych podatników. Od 2021 roku, dla podatników CIT o obrotach powyżej 50 mln wprowadzono bowiem obowiązek sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej. Częściowo będą to informacje, które organy podatkowe i tak już posiadają, jednak podatnik będzie musiał podać je jeszcze raz do publicznej wiadomości.

 

Zapraszamy

Spotkanie eksperckie skierowane jest do podatników PIT/CIT, przedsiębiorców dokonujących dystrybucji i sprzedaży napojów gazowanych, prowadzących sprzedaż detaliczną oraz spółek, których co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowi wartość bilansowa nieruchomości lub praw do takich nieruchomości.

 

Rejestracja: link

Agenda webinarium

(pobierz informację o webinarium)

Opłata cukrowa

 • Podstawa prawna oraz zakres stosowania nowej opłaty
 • Stawki opłaty cukrowej
 • Obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty cukrowej

 Podatek od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy)

 • Podstawa prawna oraz zakres stosowania
 • Podatnicy, przedmiot i stawki podatku
 • Tryb poboru podatku

Strategie podatkowe

 • Czym jest strategia podatkowa
 • Kogo dotyczy
 • Co zawiera strategia podatkowa
 • Sankcje

Spółki nieruchomościowe

 • Definicja spółki nieruchomościowej
 • Kogo dotyczą nowe regulacje
 • Obowiązki w zakresie publikacji i przekazywania danych.


Prowadzący

Łukasz Krasowski, Radca prawny z Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

Łukasz jest członkiem zespołu ds. podatkowych, głównie w zakresie postępowań podatkowych i planowania podatkowego. W ramach praktyki AXELO reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych, na poszczególnych ich etapach, a zwłaszcza w zakresie zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli, odwołań od decyzji, a także innych pism niezbędnych w toku postępowań. W latach 2014-2018 doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych poprzez obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

 

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertowi AXELO. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: axelo@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.