Usługi

Własność intelektualna i patenty

W ramach produktu własność intelektualna i patenty oferujemy kompleksowe usługi związane z uzyskaniem ochrony patentowej na wynalazek. Zakres świadczonych usług obejmuję badanie zdolności rejestracyjnej oraz przesłanek z tym związanych, przygotowanie zgłoszenia wraz z reprezentowaniem strony przed Urzędem Patentowym po bieżące wsparcie portfelem własności przemysłowej przedsiębiorcy.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego dla ochrony wynalazków i wzorów użytkowych

  • Badanie stanu techniki i podstawowej zdolności patentowej oraz zdolności do uzyskania ochrony dla wzoru użytkowego;

  • Bieżący monitoring rejestrów polskich, europejskich i światowych w zakresie terminów i opłat uiszczanych przez klientów wraz z system monitowania;

  • Sporządzanie umów i opinii prawnych;

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym oraz dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych (PCT)

  • Prowadzenie postępowań przed sądem w zakresie naruszeń patentów i wzorów użytkowych;

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80