Usługi

Własność intelektualna i patenty

W ramach usługi «własność intelektualna i patenty» oferujemy kompleksowe działania związane z uzyskaniem ochrony patentowej na wynalazek. Zakres świadczonych usług obejmuję badanie zdolności rejestracyjnej oraz przesłanek z tym związanych, przygotowanie zgłoszenia wraz z reprezentowaniem strony przed Urzędem Patentowym, po bieżące wsparcie portfelem własności przemysłowej przedsiębiorcy.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego dla ochrony wynalazków i wzorów użytkowych;

  • badanie stanu techniki i podstawowej zdolności patentowej oraz zdolności do uzyskania ochrony dla wzoru użytkowego;

  • bieżący monitoring rejestrów polskich, europejskich i światowych w zakresie terminów i opłat uiszczanych przez klientów wraz z system monitowania;

  • sporządzanie umów i opinii prawnych;

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym oraz dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych (PCT);

  • prowadzenie postępowań przed sądem w zakresie naruszeń patentów i wzorów użytkowych.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny