Usługi

Doradztwo strategiczne

Poza bieżącą obsługą prawną, dostarczamy rozwiązań dla kluczowych przedsięwzięć biznesowych realizowanych przez naszych Klientów. Zapewniamy wsparcie i pomoc w realizacji projektów przekrojowych wymagających oceny oraz działań podejmowanych na wielu płaszczyznach obsługi prawnej, a ponadto analizy zagadnień ze styku różnych gałęzi prawa.

Nasze wsparcie strategicznych projektów realizowanych przez klientów obejmuje m.in.:

  • doradztwo, przygotowanie, analiza, opiniowanie projektów umów wdrożeniowych

  • doradztwo w ramach przygotowania oraz realizacji procesu wprowadzania akcji przedsiębiorców do obrotu na rynku regulowanym

  • consulting w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym

  • przeprowadzanie badań i doradztwo w zakresie procedur ochrony danych osobowych

  • badanie stanu prawnego nieruchomości

  • przygotowanie, analizy, opiniowanie projektów m.in. umów o roboty budowlane (również z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC) i umów deweloperskich

  • doradztwo, wsparcie oraz obsługę procesu inwestycyjnego, w zakresie, dokumentacji związanej z inwestycją, uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym pozwoleń

  • ocenę skutków podatkowych transakcji dotyczących nieruchomości oraz doradztwo w zakresie ich optymalizowania

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80