Usługi

Audyt Umów

Niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa, podstawą jego funkcjonowania są zawsze umowy - zawierane z kontrahentami, ale też z dostawcami surowców, mediów oraz usługodawcami.

Nawet jeżeli działalność jest prowadzona w oparciu o ustne ustalenia, zlecenia, czy też zamówienia, każdorazowo będzie to rodzaj umowy łączącej przedsiębiorcę z drugą stroną.

Zgodnie z podejściem AXELO, zwrócenie szczególnej uwagi na umowy zawierane w ramach przedsiębiorstwa jest kluczowym aspektem jego prowadzenia. Podczas wielu lat świadczenia obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców napotykaliśmy na spory, których można było uniknąć poprzez właściwą redakcję postanowień umownych. Wspomniane spory nierzadko wkraczały na etap postępowania sądowego, czy też egzekucyjnego, angażując czas i środki przedsiębiorcy.

Wychodzimy z założenia, że należy wyposażyć przedsiębiorców w odpowiednie narzędzie, które pozwoli usystematyzować sytuację prawno-podatkową zawieranych umów, wypracować bazę wzorów umów danego typu oraz unikać zawierania umów na niekorzystnych warunkach. Tym narzędziem jest Audyt Umów.

W ramach Audytu Umów proponujemy przedsiębiorcom m.in.:

  • kompleksowe badanie prawne i podatkowe ryzyk mogących powstać w oparciu o stosowane umowy / wzory umów;

  • opracowanie przejrzystego raportu wskazującego obszary ryzyka w obszarze stosowanych umów oraz rekomendacje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcy.

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny