Usługi

Audyt Compliance

Compliance pod względem prawnym oznacza prowadzenie przedsiębiorstwa w zgodzie z wszelkimi mającymi zastosowanie wymogami prawnymi.

Audyt Compliance to kompleksowe badanie mające na celu określenie na jakim poziomie badane przedsiębiorstwo spełnia takie wymogi.

W polskim porządku prawnym na przedsiębiorcach ciąży bardzo wiele obowiązków
- począwszy od składania deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, poprzez uzyskiwanie decyzji oraz zezwoleń na realizację poszczególnych inwestycji czy też na prowadzenie określonej działalności, aż po raportowanie związane z ochroną środowiska i obowiązek ujawniania określonych danych w ofertach i pismach handlowych kierowanych do kontrahentów.

Zgodnie z podejściem AXELO, dla każdego Zarządzającego przedsiębiorstwem – niezależnie od wielkości tego przedsiębiorstwa czy też branży, w której działa – okresowo przeprowadzany Audyt Compliance stanowi podstawę dla pełnego wglądu w prowadzony biznes oraz jest drogą do uzyskania pełnej kontroli nad przestrzeganiem wspomnianych wymogów i obostrzeń prawnych.

Audyt Compliance jest narzędziem dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać wiedzę o potencjalnych ryzykach prawnych i podatkowych występujących w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

W ramach Audytu Compliance proponujemy przedsiębiorcom m.in.:

  • kompleksowe badanie prawne i podatkowe pozwalające na identyfikację ryzyk w poszczególnych obszarach

  • opracowanie przejrzystego raportu wskazującego poziomy ryzyka w wybranych obszarach, zawierającego również proponowane rozwiązania i kroki prawne jakie należy podjąć celem eliminacji lub ograniczenia tych ryzyk

  • proponowane rekomendacje są w założeniu maksymalnie efektywne przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń finansowych i organizacyjnych dla Klienta  na etapie ich wdrażania

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80