Aktualności

Uchwała NSA dotycząca opodatkowania najmu nieruchomości

W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w podjął uchwałę (sygn. II FPS 1/21) o następującej treści: „Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.” Tym samym NSA uznał, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą sam decyduje, czy przychód z wynajmowanej nieruchomości będzie zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej.


Dotychczas w orzecznictwie sądów administracyjnych istniały w tym zakresie dwie linie orzecznicze.

Zgodnie z pierwszą o tym, czy przychody z najmu mieszkań lub lokali użytkowych powinny być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) lub najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) decydują kryteria przedmiotowe, a nie subiektywna ocena podatnika.

Odmienna linia orzecznicza stanowiła natomiast, iż podatnik sam decyduje, czy wynajmuje nieruchomości w ramach działalności gospodarczej czy najmu prywatnego. Ustawodawca nie określił bowiem obiektywnych kryteriów, które pozwalałyby rozróżnić, kiedy mamy do czynienia z zarządem majątkiem prywatnym, a kiedy z działalnością gospodarczą.


Uchwała ma znaczenie przede wszystkim w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do końca 2020 r. Wówczas to bowiem tylko najem składników należących do majątku osobistego mógł być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku, gdy składnik był wynajmowany w ramach działalności gospodarczej stosowanie ryczałtu było wykluczone, a podatek był należny na zasadach właściwych dla opodatkowania działalności gospodarczej.


Od 1 stycznia 2021 r. prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostało również rozciągnięte na przychody z wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na analogicznych zasadach co dla przychodów z wynajmu nieruchomości z majątku prywatnego. Jedynym ograniczeniem do stosowania ryczałtu przy wynajmie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej jest limit przychodów z tego tytułu, który wynosi 2.000.000 euro.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

Kontakt:

Marzena Kidacka, partner, radca prawny / E: m.kidacka@axelo.pl

Bartosz Fundakowski, aplikant radcowski / E. b.fundakowski@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.