Aktualności

Terminy zapłaty po nowemu

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wprowadza szereg istotnych zmian.

 

Polski ustawodawca, kładąc nacisk na wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez ograniczenie występowania zatorów płatniczych, zmodyfikował regulacje dotyczące maksymalnych terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Najważniejszą i najdalej idącą modyfikacją jest wprowadzenie maksymalnego, 60-ciodniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których dostawcą/usługodawcą/sprzedawcą jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca, a stroną zobowiązaną do zapłaty – duży przedsiębiorca.

 

W pozostałych transakcjach, tj. transakcjach symetrycznych, zawieranych wyłącznie pomiędzy małymi przedsiębiorcami, lub wyłącznie pomiędzy dużymi przedsiębiorcami, oraz w przypadku transakcji asymetrycznych, w których stroną zobowiązaną do zapłaty będzie mikro, mały, albo średni przedsiębiorca, natomiast stroną wykonującą usługę lub dostawę towaru – duży przedsiębiorca, zgodnie z wolą ustawodawcy, termin zapłaty również powinien wynosić nie więcej niż 60 dni, ale wyjątkowo będzie mógł zostać wydłużony, jeżeli nie będzie to rażąco nieuczciwe dla wierzyciela.

 

Jednocześnie, ustawodawca przewidział szereg konsekwencji, związanych ze stosowaniem terminów zapłaty w sposób sprzeczny z przepisami znowelizowanej ustawy, które niejednokrotnie mogą się okazać bardzo dotkliwe dla przedsiębiorców. Co również istotne, w przypadku dużych przedsiębiorców prawidłowość stosowania terminów zapłaty będzie w łatwy sposób uchwytna, bowiem do 31 stycznia 2021 r. duzi przedsiębiorcy będą składali sprawozdanie, dokumentujące terminowość dokonywania zapłaty na rzecz swoich kontrahentów, oraz długość stosowanych terminów zapłaty w roku 2020 r.

 

Należy jednak podkreślić, że nowelizacja, choć obszerna, pozostawia wiele otwartych pytań, na które przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Na jednolitą wykładnię i sposób stosowania zmodyfikowanych przepisów przez organy, trzeba będzie zatem jeszcze jakiś czas zaczekać.


Kontakt: 

  • Bernadeta Obszańska, partner, radca prawny / b.obszanska@axelo.pl
  • Katarzyna Matyja, adwokat / k.matyja@axelo.pl 
     

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.