Aktualności

Strata podatkowa w 2020 r. umożliwia wystąpienie o zwrot podatku

W związku z zakończeniem roku podatkowego warto zwrócić uwagę, że tarcza antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r. wprowadziła do ustaw podatkowych przepisy umożliwiające wsteczne odliczenie od dochodu za 2019 r. straty poniesionej w roku 2020 (art. 52k ustawy PIT, art. 38f ustawy CIT).

 

Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest:

  1. poniesienie w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu COVID 19 oraz 
  2. uzyskanie w 2020 r. łącznych przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności 

 

Maksymalna wysokość odliczanej straty nie może przekroczyć 5.000.000 zł.

Stratę rozlicza się poprzez skorygowanie zeznania za 2019 r., ale po złożeniu zeznania za 2020 r.

 

Przykład: spółka z o.o. osiągnęła w roku 2019 dochód w wysokości 3.000.000 zł, a w roku 2020 stratę w wysokości 2.000.000 zł. Jeśli jej przychody za rok 2020 będą o 50% niższe od przychodów z roku 2019, w 2021 r. będzie mogła wstecznie odliczyć całą stratę od dochodu osiągniętego w roku 2019, co spowoduje powstanie nadpłaty w podatku CIT w wysokości 380.000 zł.
 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.