Obszary

Sprawy korporacyjne i rejestrowe

Oferujemy doradztwo, wsparcie w bieżących sprawach korporacyjnych, jak również w procesach tworzenia oraz restrukturyzacji struktur organizacyjnych.

Zmierzamy do poznania charakterystyki naszych Klientów dążąc do dostosowania sposobu i form świadczenia obsługi korporacyjnej do indywidualnych potrzeb Klienta oraz jego przedsiębiorstwa, proponujemy rozwiązania  optymalizacyjne wewnętrznych struktur korporacyjnych oraz konstrukcji holdingowych.

W sferze spraw korporacyjnych, zapewniamy m.in.:

 • bieżące doradztwo i obsługę  przedsiębiorców w sprawach korporacyjnych;

 • consulting w zakresie wyboru optymalnej pod względem prawnym, podatkowym oraz w aspekcie zarządzania ryzykiem formy prowadzenia działalności gospodarczej;

 • doradztwo i reprezentację przy zakładaniu działalności gospodarczej;

 • obsługę procesów tworzenia podmiotów – spółek osobowych, spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń;

 • analizę, opracowanie koncepcji oraz realizację procesów restrukturyzacyjnych (łączenie, podział, przekształcenie);

 • analizę oraz tworzenie struktur holdingowych;

 • wsparcie prawne w procesach tworzenia spółek zagranicznych – Słowacja, Niemcy, Wielka Brytania, Cypr, Zjednoczone Emiraty Arabskie;

 • obsługę tworzenia oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce;

 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów spółek, statutów, regulaminów Zarządu, regulaminów Rady Nadzorczej,  uchwał organów spółki,  wewnętrznych zarządzeń i okólników;

 • bieżącą obsługę organów spółek;

 • reprezentację Klientów w zakresie spraw rejestrowych;

 • prowadzenie i zastępstwo podczas posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia;

 • doradztwo oraz obsługę procesów likwidacyjnych w tym w zakresie reprezentacji przed sądem oraz opracowania niezbędnej dokumentacji.

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH