Obszary

Sprawy karne i karnoskarbowe

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw karnych oraz karnoskarbowych . Działania obejmują przede wszystkim:

  • reprezentowanie naszych Klientów oraz ich pracowników, jako obrońcy lub pełnomocnicy, w śledztwach i postępowaniach sądowych;

  • kwalifikację ryzyka działań gospodarczych pod względem odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze;

  • wdrażanie rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w tym: przeprowadzenie audytu struktury przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur i rozwiązań organizacyjnych,  reprezentacja podmiotu zbiorowego w sprawach kontrolnych i sądowych;

  • sporządzanie opinii prawnych, analiz i raportów dotyczących zagadnień z zakresu prawa karnego oraz procedury karnej;
  • pociąganie do odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie informacji poufnych;

  • pociąganie do odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji;

  • pociąganie do odpowiedzialności karnej za naruszenia prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich.

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny