Obszary

Sprawy karne i karnoskarbowe

Zajmujemy się także prowadzeniem spraw karnych oraz karnoskarbowych naszych klientów. Obejmują one m. in.:

  • reprezentowanie naszych klientów oraz ich pracowników w śledztwach i postępowaniach sądowych

  • kwalifikaję ryzyka działań gospodarczych pod względem odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze

  • kwalifikację działalności organów spółki pod kątem możliwości działania na szkodę spółki

  • pociądanie do odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie informacji poufnych

  • pociąganie do odpowiedzialności karnej z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

  • pociąganie do odpowiedzialności karnej za naruszenia prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich.

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80