Obszary

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowych i arbitrażowych.

Poza prowadzeniem sporów w ramach bieżącej obsługi prawnej i prawno-podatkowej, podejmujemy się prowadzenia strategicznych sporów sadowych w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami jak również procesach z udziałem organów administracji publicznej i organów podatkowych.

W zakresie prowadzenia sporów sądowych świadczymy m.in. usługi:

  • zastępstwa Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą

  • consulting w zakresie środków ochrony prawnej oraz doboru strategii procesowej

  • zastępstwo Klientów w zakresie postępowań mediacyjnych i pojednawczych, lub innych form w zakresie polubownego rozwiązywania sporów

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80