Obszary

Spory sądowe

Prawnicy AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu reprezentują naszych Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Działania te podejmowane są zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej i prawno-podatkowej, jak i prowadzenia strategicznych sporów sądowych w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami oraz z udziałem organów administracji publicznej i organów podatkowych.

W zakresie prowadzenia sporów sądowych świadczymy m.in. usługi:

  • zastępstwa Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą;

  • consultingu w zakresie środków ochrony prawnej oraz doboru strategii procesowej;

  • zastępstwa Klientów w zakresie postępowań mediacyjnych i pojednawczych, lub innych form w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH