Obszary

Prawo konkurencji

Kancelaria proponuje swoim Klientom także Świadczymy usługi doradcze w zakresie prawa ochrony konkurencji. Prowadzone przez nas analizy umożliwiają minimalizowanie ryzyka związanego zarówno z bieżącą działalnością naszych Klientów jak również podejmowaniem strategicznych decyzji biznesowych.

Z perspektywy ryzyka wynikającego ze specyfiki prawa konkurencji, ograniczanie ryzyka prawnego w tym zakresie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.

W ramach zapewnienia wypełniania przez przedsiębiorców nań obowiązków w kontekście prawa konkurencji i konsumentów, oferujemy m.in.:

  • ocenę umów handlowych z perspektywy prawa ochrony konkurencji i konsumentów

  • analizę planowanych działań oraz operacji handlowych, marketingowych i gospodarczych z perspektywy ryzyka naruszenia regulacji
    z zakresu prawa ochrony konkurencji

  • doradztwo w  sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji

  • doradztwo w zakresie struktury oraz sposobu realizacji procesów inwestycyjnych  w kontekście obowiązku zachowania wymogów prawa ochrony konkurencji, w tym badanie zasadności dokonywania zgłoszeń zamiarów koncentracji oraz zgłaszanie zamiaru koncentracji

  • consulting i reprezentację Klientów w sprawach z zakresu prawa konkurencji
 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80