Obszary

Prawa autorskie i własność przemysłowa

Kancelaria AXELO prowadzi bieżącą obsługę i doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich oraz strategii zarządzania portfelem praw własności intelektualnej. W naszej ofercie zawarta jest kompleksowa obsługa w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, mediów oraz nowych technologii. Wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące identyfikację i ochronę przedmiotów własności przemysłowej. Świadczymy na rzecz naszych klientów:

  • audyt praw własności intelektualnej;

  • sporządzanie umów prawno-autorskich, umów licencyjnych, umów wynalazczych czy umów obejmujących transfer technologii;  

  • opracowywanie scenariuszy ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej;

  • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi związanych z naruszeniem praw autorskich;

  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów;

  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Patentowym, czy Światową Organizacją Własności Intelektualnej;

  • ochronę domen internetowych;

  • prowadzenie postępowań związanych z zatrzymaniami celnymi w sprawach własności intelektualnej.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+48 17 230 65 80

Największa kancelaria
w regionie Podkarpacia
i Lubelszczyzny