Obszary

Prawa autorskie i własność przemysłowa

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę i doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich oraz strategii zarządzania portfelem praw własności intelektualnej. W naszej ofercie zawiera się kompleksowea obsługa w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, mediów oraz nowych technologii. Wdrażam kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące identyfikację i ochronę przedmiotów własności przemysłowej. Świadczymy na rzecz naszych klientów:

  • audyt praw własności intelektualnej

  • sporządzanie umów prawno-autorskich, umów licencyjnych, umów wynalazczych czy umów obejmujących transfer technologii;  

  • opracowywanie scenariuszy ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej

  • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi związanych z naruszeniem praw autorskich

  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów,

  • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Patentowym czy Światową Organizacją Własności Intelektualnej,

  • ochrona domen internetowych

  • prowadzenie postępowań związanych z zatrzymaniami celnymi w sprawach własności intelektualnej  

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80