Aktualności

Sklepy wielkopowierzchniowe: podatek od sprzedaży detalicznej

“Nie ma zagrożeń czysto prawnych, aby od 1 stycznia rozpocząć pobieranie podatku od sprzedaży detalicznej, czyli od sklepów wielkopowierzchniowych” – poinformował w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Rzeczpospolitej potwierdziło, że nie są prowadzone prace mające na celu dalsze przedłużenie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatku handlowego). W efekcie jego pobór rozpocznie się od 1 stycznia 2021 r.

W lipcu 2016 r. uchwalona została ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1293). Podatek handlowy miał pierwotnie obowiązywać od września 2016 r., ale Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę, uznając że przepisy stanowią niedozwoloną pomoc dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie będą zobowiązane do zapłaty daniny. W wyroku z dnia 16 maja 2019 r. (sygn. T-836/16 i T-624/17) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził nieważność decyzji Komisji. W związku z wniesieniem odwołania od wyroku przez Komisję Europejską, przedłużono zawieszenie stosowania poboru podatku do 31 grudnia 2020 r.

Sytuację zmieniła opinia rzecznika generalnego TSUE z 15 października 2020 r. (sygn. C-562/19 P). Zdaniem Juliane Kokott polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza przepisów unijnych o pomocy publicznej. W ocenie Ministerstwa Finansów, taka opinia pozwala na przyjęcie, że TSUE oddali odwołanie KE. Wyrok zapadnie prawdopodobnie na początku 2021 r.

Zgodnie z przepisami ustawy podatek ten ma objąć sprzedawców detalicznych, których definiuje się jako osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonującej sprzedaży detalicznej, czyli odpłatnego zbywania w ramach działalności gospodarczej zbywcy, towarów konsumentom. Zgodnie z przepisami Ustawy, podstawą opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodu ponad 17 mln PLN miesięcznie.

Podatek ma charakter progresywny i przewiduje dwie stawki podatkowe:
•    0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł oraz
•    1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

 

Kontakt

dr Marzena Kidacka
partner, radca prawny
m.kidacka@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.