Aktualności

Ruszył e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US), który jest dostępny na stronie podatki.gov.pl. Pierwszy pakiet e-usług funkcjonuje od 1 lutego 2021 r. Inne usługi będą wdrażane etapami do 22 września 2022 r.

 

Jak wskazał resort finansów e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient. Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom.

 

Od 1 lutego 2021 r. e-Urząd Skarbowy oferuje następujące usługi:

  • dostęp do danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)
  • integrację z usługą Twój e-PIT
  • informację o nałożonych mandatach (z wyłączeniem mandatów z fotoradarów)
  • dostęp do aplikacji e-mikrofirma, umożliwiającej prowadzenie ewidencji faktur oraz przygotowanie plików JPK_VAT
  • możliwość płatności online za niektóre zobowiązania (początkowo przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych oraz  mandatów).
  • możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, czynnego żalu, zawiadomienia ZAW-NR, tj. o zapłacie na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT ).

 

Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach to m.in.:

  • e-zaświadczenia
  • integracja z serwisem e-TOLL
  • usługi dla notariuszy i komorników sądowych
  • usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw.

 

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można zalogować się również danymi podatkowymi.


Z nowych rozwiązań mogą skorzystać zarówno podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i te, które taką działalność prowadzą.

 

Kontakt:

Kinga Zając, aplikant radcowski, E: k.zajac@axelo.pl

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.