Aktualności

Podstawa opodatkowania: zmiana dotycząca faktur korygujących

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady obniżania podstawy opodatkowania przy wystawianiu faktur korygujących (in minus) - uregulowane w art. 29a ust. 13 - 14 oraz art. 86 ust. 19a  ustawy o VAT.


Przepis art. 29a ust. 13 ustawy o VAT znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy podstawę opodatkowania obniża się:

  • o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen
  • o wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 ustawy o VAT
  • o zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.


Nowe zasady obniżania podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy o VAT,  stosowane będą także w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Ponadto, do ustawy o VAT dodano także art. 29a ust. 17 i 18, które określają zasady zwiększania podstawy opodatkowania.


Co istotne, podatnicy zostali obciążeni obowiązkiem uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania przy wystawianiu faktur korygujących (in minus) oraz posiadaniem dokumentacji wskazującej na spełnienie tych warunków.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją przygotowaną przez naszych ekspertów: link.


W przypadku zainteresowania zagadnieniem nowych zasad obniżania podstawy opodatkowania przy wystawianiu faktur korygujących oraz wsparciem we wdrożeniu stosownych rozwiązań, zapraszamy do kontaktu.

 


Kontakt:

Tomasz Bek, partner, radca prawny, E: t.bek@axelo.pl

Katarzyna Matyja, adwokat, E: k.matyja@axelo.pl

 

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.