Aktualności

Wyrok TSUE mocnym argumentem kredytobiorcy w sporze z bankiem

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Jest on  korzystny dla klientów banków i zgodny z majową opinią rzecznika TSUE. Wyrok TS UE jest więc mocnym argumentem kredytobiorcy kredytu indeksowanego w sporze z bankiem.

 

Co orzekł Trybunał?

W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnego prawa cywilnego. Pawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów, jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty. W efekcie sąd krajowy będzie miał dwa wyjścia - albo zamieni kredyt walutowy na złotowy przy zachowaniu oprocentowania LIBOR, albo zdecyduje się na unieważnienie umowy w całości. 

 

Kogo dotyczy wyrok TS UE? 

Wyrok TSUE dotyczy kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. W związku z powyższym w mniejszym stopniu powoływać na niego będą mogli się frankowicze, którzy zawarli umowę kredytu denominowanego. Co do zasady kredyt indeksowany wyraża się w kwocie polskiej, natomiast kredyt denominowany w walucie obcej (franku szwajcarskim). Sprawa, którą rozpoznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wpływa automatycznie na sytuację innych frankowiczów – konieczne jest dochodzenie praw przed sądem krajowym.  

 

Jak może wyglądać sytuacja frankowiczów po wyroku TSUE?

Sytuacja frankowiczów zależna będzie od etapu, na jakim znajdują się oni w sporze z bankiem. W przypadku klientów, którzy nie prowadzili jeszcze procesu sądowego wyrok będzie argumentem do wystąpienia z powództwem, natomiast dla klientów, którzy aktualnie toczą spór z bankami - będzie to podstawa do dostosowania taktyki procesowej do wyroku TSUE. 
 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.