Aktualności

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych

28 września Rada Ministrów przyjęła projekty dwóch nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych: ustawy o tzw. estońskim CIT oraz ustawy uszczelniającej system podatkowy (przewidującej m.in. objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT). Projekty zostały przekazane do Sejmu.

Projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy został przekazany w niezmienionym kształcie; poza opodatkowaniem spółek komandytowych, przewiduje on obowiązek publikowania przez wybrane spółki kapitałowe informacji o polityce podatkowej, ograniczenie możliwości stosowania ulgi abolicyjnej, nowe rozwiązania dotyczące spółek nieruchomościowych. Wśród korzystnych rozwiązań projekt zawiera rozszerzenie możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na wybrane grupy zawodowe (prawników, architektów, księgowych) oraz zwiększenie progu bieżących przychodów umożliwiającego stosowanie 9% CIT (z 1,2 mln euro do 2 mln euro).

Natomiast w projekcie ustawy o estońskim CIT, tj. nowym rozwiązaniu umożliwiającym odroczenie opodatkowania zysków spółki kapitałowej do czasu ich wypłaty (według szczególnych zasad, które ostatecznie mają być korzystniejsze niż opodatkowanie udziałowców spółek kapitałowych w obecnej formie) przewidziano korzystną dla podatników zmianę, polegającą na zwiększeniu limitu przychodów umożliwiającego stosowanie estońskiego CIT do 100 milionów złotych rocznie (poprzednio było to 50 milionów zł).  

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.