Aktualności

Estoński CIT w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki w dniu 17 czerwca 2020 r. zapowiedział wprowadzenie w Polsce tzw. estońskiego CIT. Rozwiązanie to ma polegać na odroczeniu opodatkowania zysków do momentu ich wypłaty. Obecnie spółki kapitałowe płacą podatek od zysku wypracowanego na koniec roku.

Jak wynika ze wstępnych zapowiedzi, z rozwiązania tego będą mogli skorzystać podatnicy CIT, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne - podatnik nie może być zaangażowany kapitałowo w inne podmioty, a większość dochodów musi pochodzić z działalności operacyjnej. Możliwość korzystania z estońskiego CIT będzie ograniczona czasowo (4 lata z możliwością przedłużenia), zaś decyzja o rozliczaniu podatku w tym systemie zależeć będzie od decyzji spółki. Progiem dochodowym, powyżej którego nie będzie możliwe korzystanie z tego rozwiązania, ma być 50 milionów zł. Wejście w życie nowych rozwiązań planowane jest za ok. pół roku.

Rząd oczekuje wzrostu stopy inwestycji w Polsce o 2 pkt proc. do 2021 oraz utworzenia do 120 tys. miejsc pracy do 2021 r. - przy czym koszt dla sektora finansów publicznych wyniesie 4,35 mld zł. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już nie tylko w Estonii, ale również m.in. na Łotwie i Gruzji. 
 

Najnowsze wpisy