Aktualności

Elektromobilność na wagę korzystniejszej amortyzacji

Począwszy od 2026 roku zmienią się w Polsce zasady amortyzacji osobowych samochodów firmowych. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza ograniczenia w zakresie amortyzacji samochodów osobowych — zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i osób prawnych. Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy, zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów krajowych do regulacji unijnych i sprecyzowania polskich regulacji odnoszących się do zasad amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych.


W oparciu o znowelizowane przepisy uprzywilejowane podatkowo mają zostać niskoemisyjne pojazdy ekologiczne. Wskazuje się, że ten preferencyjny sposób traktowania pojazdów niskoemisyjnych ma na celu zrównoważenie ich wyższej ceny w stosunku do pojazdów spalinowych.

Nowe limity amortyzacyjne

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, do kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych) nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (odpisów amortyzacyjnych) w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 225 tys. zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym lub 150 tys. zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.


Począwszy od 2026 r. obowiązywać będą nowe limity amortyzacyjne:

  • 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym oraz samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem (art. 2 pkt 12 i pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych),
  • 150 000 zł – w przypadku samochodu osobowego, którego emisja CO2 z silnika spalinowego wynosi mniej niż 50 g na kilometr,
  • 100 000 zł – w przypadku samochodu osobowego, którego emisja CO2 z silnika spalinowego wynosi 50 g na kilometr lub więcej.

 

Wprowadzone ograniczenia doprowadzić mają do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku pojazdów spalinowych, co w konsekwencji doprowadzić ma do wzrostu podatku dochodowego pozostałego do zapłacenia.

Termin wejścia w życie

Termin wejścia w życie proponowanej zmiany w tej chwili wydaje się odległy, bowiem nowelizacja w tym zakresie ma zacząć obowiązywać od 2026 r. Należy jednak mieć na względzie, że minimalny okres amortyzacji nowego pojazdu wynosi 5 lat. To oznacza, że przedsiębiorcy planujący nabycie pojazdu spalinowego, powinni rozważyć jego zakup już teraz, co pozwoli im skorzystać z dotychczasowych limitów amortyzacji w jak najdłuższym okresie.

 

Kontakt

Katarzyna Matyja, adwokat / k.matyja@axelo.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy

Największa Kancelaria
w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny
od 2018r.

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH

Wyróżnienie w kategorii
Wsparcie dla walczącej Ukrainy

RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH