Aktualności

COVID-19: Kolejna transza pomocy dla branż

Wczoraj, 17 grudnia, Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii poinformował, że rząd zdecydował przyznać pomoc w kwocie 40 mld złotych dla kilkudziesięciu branż. Zapowiedź miała miejsce bezpośrednio po ogłoszeniu zamknięcia hoteli, galerii handlowych i stoków narciarskich.

 

Komunikat nie zawierał jednak zbyt wielu szczegółów, a sam minister zastrzegał, że na razie propozycje te są jeszcze negocjowane z Komisja Europejską co do ich zgodności z regułami pomocy publicznej.

 

Póki co, KE zgadza się na umorzenie 100 proc. subwencji przyznanych w ramach tarczy PFR.  Może to oznaczać, że dotychczasowa pomoc, w tym m.in. postojowe dla firm, będzie mogła wciąż być stosowana, jakkolwiek wymaga to ogłoszenia konkretnych aktów prawnych.
Wicepremier nie zadeklarował jednak, czy chodzi o bezwarunkowe umorzenie wszystkich takich pożyczek. Pierwotnie warunkiem 75% umorzenia było m.in. utrzymanie zatrudnienia i kontynuacja działalności przez firmy, które taką pożyczkę otrzymały.

 

Nowym rodzajem pomocy, która obejmie także średnie i duże firmy, ma być refinansowanie kosztów stałych do 70% ich wartości. Instrument ten ma również dotyczyć branż najbardziej dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią Covid-19.

 

Minister powtórnie także zapowiedział  nowego rodzaju „tarczę" - tym razem o charakterze prawnym, która ma uprościć różne procedury dla biznesu.

 

Kolejne tarcze antykryzysowe mają być kontynuacją dotychczas udzielonej pomocy. Najnowsze przepisy w tym zakresie zostały ogłoszone 15 grudnia w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2255. Przewiduje ona wsparcie dla niektórych branż, w tym gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej, sportowej, sprzedaży odzieży oraz sprzedaży na straganach i targowiskach. Skorzystają z niej także hotele, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, organizatorzy turystyki, a także firmy autokarowe i taksówkarze. W przypadku spadku przychodu o ponad 40% w ciągu ostatnich trzech miesięcy przedsiębiorcy z tych branż będą mogli zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

 

Stosowne wnioski będzie można składać od przyszłego tygodnia.

 

Najnowsze wpisy

Największa kancelaria w regionie Podkarpacia i Lubelszczyzny,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO służby zdrowia podczas epidemii,

Wyróżnienie za wsparcie PRO BONO polskich przedsiębiorców podczas epidemii.