Business Services

Outsourcing controllingu

W stale zmieniających się warunkach ekonomicznych, a w szczególności zmiennym reżimie prawnym i podatkowym, prowadzenie działalności wiąże się z potrzebą ciągłego monitorowania stanu prawnego, oraz dostosowywania się do zmieniających się regulacji.

Wykorzystanie outsourcingu umożliwia uwolnienie potencjału działalności, dzięki ograniczeniu nakładów pracy i środków przeznaczanych na stały monitoring zgodności z obowiązującymi przepisami.

AXELO Business Services w zakresie controllingu zapewnia:

  • bieżące monitorowanie zgodności i wypełniania obowiązków ustawowych w zakresie rachunkowości
  • analizę polityki rachunkowości oraz procesów jej wdrażania
  • analizę, modyfikację, implementację systemów motywacyjnych
  • doradztwo w zakresie realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem kapitału (dofinansowania, kredyty, pożyczki)
  • współpracę z kontrolerami, inspektorami, audytorami
  • reprezentację w postępowaniach kontrolnych
 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80