Business Services

Księgowość specjalistyczna

W działalności gospodarczej poza bieżącym biznesem konieczne jest podejmowanie oraz realizacja decyzji i projektów o wymiarze strategicznym dla prowadzonej działalności.

Właściwe przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, projektu przejęcia lub fuzji, optymalizacji podatkowej, czy pozyskiwania finansowania dłużnego lub kapitałowego wymaga nie tylko dokładnej analizy i przygotowania pod względem prawnym i podatkowym. Dla powodzenia projektu doniosłe znaczenie odgrywa jego odpowiednia ocena pod względem finansowym i księgowym, jak również precyzyjne i formalnie spójne rozliczenie.

AXELO Business Services w zakresie księgowości specjalistycznej zapewnia:

  • obsługę księgową procesów restrukturyzacyjnych
  • obsługę księgową projektów fuzji i przejęć oraz optymalizacji podatkowych
  • obsługę księgową procesów pozyskiwania kapitału w formie finansowania kapitałowego, dłużnego, projektów dofinansowania ze środków publicznych
  • obsługę, rozliczenie projektów inwestycyjnych
  • przeprowadzanie audytów księgowych i finansowych
 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80