Business Services

Family office

Family Office stanowi kompleks usług w zakresie zarządzania kapitałem, inwestycji, obsługi finansowej i księgowej, doradztwa prawno – podatkowego oraz międzypokoleniowego transferu majątku.

AXELO Business Services w zakresie Family Office zapewnia:

Zarządzanie kapitałem i finansami

 • zakładanie i obsługę rachunków bankowych
 • obsługę transakcji bankowych i rozliczeń gotówkowych, przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji bankowych w elektronicznych systemach rozliczeń
 • stałą obsługę księgową
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z bankami i instytucjami finansowymi

Inwestycje

 • bieżące doradztwo inwestycyjne
 • private wealth management
 • modelowanie prawne, podatkowe i finansowe inwestycji
 • nadzór nad realizacją inwestycji, obsługa procesu wyjścia z inwestycji

Administrative management i raportowanie

 • prowadzenie, archiwizacja, zarządzanie bieżącą dokumentacją i korespondencją
 • virtual office
 • headhunting i wsparcie procesu rekrutacji na kluczowe stanowiska
 • sporządzanie okresowych raportów z realizowanych usług
 • raportowanie stopy zwrotu z inwestycji
 • symulacja przepływów finansowych w przyjętym modelu inwestycji

Planowanie Sukcesji

 • opracowanie koncepcji transferu majątku z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i podatkowych
 • przygotowanie i wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych na potrzeby sukcesji
 • tworzenie i dostarczanie przygotowanych podmiotów kapitałowych (shelf companies) oraz wehikułów inwestycyjnych dla optymalnego przeprowadzenia procesu sukcesji
 • obsługa procesu sukcesji – wdrożenie modelu międzypokoleniowego transferu majątku

Strategiczne Doradztwo

 • bieżące doradztwo biznesowe w zakresie perspektyw i kierunków rozwoju prowadzonego biznesu
 • usługi powiernicze – reprezentacja Klientów w charakterze pełnomocników, powierników (w tym w oparciu o podmioty trzecie (spółki osobowe, kapitałowe), pełnienie funkcji w organach spółek

Bieżąca Obsługa

Dla każdego Klienta Family Office zapewniamy stałą obsługę prawną i podatkową.

Family Office dla Firm Rodzinnych

Szczególna oferta  Family Office adresowana jest do Firm Rodzinnych. Poza podstawowymi usługami w ramach Family Office dla Firm Rodzinnych oferujemy:

 • opracowanie i wdrażanie modelu Ładu Rodzinnego (Family Governance)
 • opracowanie konstytucji rodzinnych
 • szkolenia w zakresie wybranych prawnych i finansowych aspektów prowadzenia biznesu
 • zabezpieczanie majątku rodziny z wykorzystaniem struktur prawnych innych jurysdykcji – Austrian Private Fundation
 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

KATARZYNA KANIK / RADCA PRAWNY

+17 230 65 80