Aktualności

Wrogie przejęcie? Mnie to nie dotyczy – artykuł AXELO w RP

Temat wrogich przejęć w ostatnim czasie stał się bardzo popularny. Mimo to rozpatrywany jest on zazwyczaj w kontekście spółek notowanych na GPW. Mec. Radosław Ostrowski na łamach Rzeczpospolitej podkreśla że: „Kiedy temat wrogich przejęć poruszany jest w rozmowach z właścicielami rodzinnych biznesów, nierzadko konwersacja ta sprowadza się do stwierdzenia: „Wrogie przejęcie? Nie, niemożliwe. Mnie to nie dotyczy". A gdy mleko już się rozleje, to słychać: „Szybciej spodziewałem się zawału niż ataku ze strony własnej rodziny".”

Dlatego zawczasu konieczne jest opracowanie odpowiednich procedur zabezpieczających pozycję nestora.
Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Ostrowski: Wrogie przejęcie? Mnie to nie dotyczy”, który został opublikowany w Rzeczpospolitej
https://www.rp.pl/Firma/304289992-Ostrowski-Wrogie-przejecie-Mnie-to-nie-dotyczy.html


 

Najnowsze wpisy