Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

8 stycznia 2019 r. Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Przewiduje on pociąganie do odpowiedzialności karnej firm, które m.in. dopuszczają się korupcji. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt znosi m.in. wymóg wcześniejszego prawomocnego skazania przedstawiciela spółki, przez co do wytoczenia sprawy wystarczy już prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa. 

Nowe rozwiązania zaproponowane w projekcie  ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jak i ustawie o jawności życia publicznego nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków. Z proponowanymi zmianami możecie się Państwo zapoznać w artykule Arkadiusza Szajny, który został opublikowany w ostatnim wydaniu czasopisma VIP Biznes i Styl: https://issuu.com/sagier/docs/vip60-internet/79

 

Najnowsze wpisy