Aktualności

Opłata reprograficzna bez podatku VAT

Od 2011 r. w Polsce toczyła się dyskusja dotycząca charakteru opłaty reprograficznej. Standardowo organy podatkowe stanęły wówczas na stanowisku, iż reprezentujące artystów i twórców organizacje zbiorowego zarządzania powinny wpłacać do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług od opłat pobieranych od importerów i producentów czystych nośników.   Minister finansów w interpretacji ogólnej odwołując się do stanowiska zaprezentowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt C-37/16 stwierdził, że stanowisko to jest niewłaściwe i od daniny tej nie należy pobierać podatku od towarów i usług. 
 
Więcej na ten temat można przeczytać w artykule apl. Natalii Roś dostępnym pod adresem: http://www.podatki.egospodarka.pl/153093,Oplata-reprograficzna-bez-podatku-VAT,1,69,1.html
 

Najnowsze wpisy