Aktualności

O rynku pracy na Forum Gospodarczym w Krośnie

W środę 5 grudnia AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu, jako Partner wydarzenia, uczestniczyło w IV Forum Gospodarczym w Krośnie.

Tegoroczna edycja pod hasłem: «Jak wykształcić, zatrudnić i zatrzymać pracownika. Nowe wyzwania rynku pracy» przyciągnęła ponad 100 uczestników zainteresowanych tematyką rynku pracy, a poruszone prelekcje dotyczyły m.in. trendów rynku pracy, oczekiwań młodych ludzi, świadczeń pracowniczych, roli rozmowy w prawidłowej komunikacji w firmie oraz trudności w wykształceniu nowych pracowników.

Przedstawicielki AXELO — r.pr. Justyna Gunia oraz apl. Katarzyna Bielańska omówiły zagadnienie stosowania przepisów RODO w rekrutacji i zatrudnianiu.

Warto podkreślić również, że przedstawiciele AXELO w organizowanym podczas wydarzenia konkursie wiedzy ekonomicznej zajęli drugie miejsce.

 

 

Najnowsze wpisy