Aktualności

Nowe regulacje w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

4 września 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
Wprowadzone zmiany w prawie przede wszystkim poszerzają zakres przedmiotowy definicji czynu nieuczciwej konkurencji o czynność pozyskiwania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Szerzej o zmianach jakie wprowadza nowelizacja możecie Państwo przeczytać w artykule radcy prawnego Katarzyny Kanik na portalu prawo.egospodarka.pl:
http://www.prawo.egospodarka.pl/151356,Ochrona-tajemnicy-przedsiebiorstwa-nowe-regulacje,1,82,1.html


 

Najnowsze wpisy