Aktualności

DRUTEX S.A. uniknął wrogiego przejęcia dzięki działaniom AXELO

Toczący się od połowy lutego konflikt w Spółce Drutex S.A., będącej jednym z największych producentów okien w Europie opierał się przede wszystkim na sporze pomiędzy Prezesem Zarządu – Leszkiem Gierszewskim, a przewodniczącą Rady Nadzorczej w zakresie upoważnienia do wykonywania praw z większościowego pakietu akcji.
Od samego początku, na prośbę Prezesa DRUTEX S.A., w rozwiązanie konfliktu zaangażował się zespół AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu na czele z mec. Radosławem Ostrowskim.
Podjęte wraz z kancelarią RKKW wieloaspektowe działania przyniosły oczekiwane przez Klienta rezultaty. Na mocy wydanego w ostatnim czasie w postępowaniu zabezpieczającym orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku przesądzono, iż jedyną osobą uprawnioną do samodzielnego wykonywania praw z większościowego pakietu akcji jest właśnie - Prezes Zarządu. 
Jak podkreśla mec. Radosław Ostrowski zapadłe orzeczenie w istotnym stopniu przybliża strony do zakończenia trwającego sporu.
Wsparcie AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu realizowane jest w ramach usługi AXELO AdHoc, której głównym celem jest udzielanie przedsiębiorcom doraźnej pomocy w rozwiązywaniu nagłych, a zarazem nie możliwych do przewidzenia sytuacji.
https://www.pb.pl/prawnicze-podchody-w-druteksie-955033?smclient=2d812a15-7c0f-11e6-874d-0cc47a1256ac


 

Najnowsze wpisy