Aktualności

Bezprawny dostęp, przywłaszczenia, skopiowanie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa będzie karalne - komentarz Tomasza Beka dla Pulsu Biznesu

W Sejmie znajduje się już projekt, który nowelizuje ustawę o zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu rozszerzyć definicję czynu nieuczciwej konkurencji oraz zabezpieczyć w większym stopniu tajemnicę przedsiębiorstwa.

Projekt zakłada również wydłużenie trzyletniego terminu przedawnienia z tytułu roszczeń odszkodowawczych do lat dwudziestu w przypadku, gdy czyn będzie jednocześnie wypełniał znamiona przestępstwa.

Cały artykuł z komentarzem znajduje się pod adresem:

https://www.pb.pl/wieksza-ochrona-tajemnic-firmy-929918

 

Najnowsze wpisy