Prawo i podatki dla biznesu

Stała Obsługa Prawno – Podatkowa

obszary_stala_obsluga_2

Świadczymy stałą obsługę prawną i prawno – podatkową przedsiębiorców, obejmującą kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.

Zapewniamy trwałe wsparcie prawne dla przedsiębiorstw naszych Klientów uwzględniające pełne spektrum bieżących jak i kluczowych procesów biznesowych i operacyjnych tego przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach prawa polskiego i europejskiego.

Nasze usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej i prawno – podatkowej uwzględniają m.in.:

  • obsługę w sprawach z zakresu, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych;
  • przygotowanie projektów umów handlowych, inwestycyjnych, z zakresu prawa budowlanego, umów licencyjnych, umów transferu praw autorskich oraz praw własności przemysłowej;
  • obsługę w tym zastępowanie Klientów w  postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych; przed sądami, organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości, organami egzekucyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą;
  • analizę i doradztwo w formie memorandów, informacji oraz kompleksowych opinii prawnych i prawno – podatkowych;
  • asystę oraz reprezentację w relacjach z instytucjami dysponującymi środkami stanowiącymi pomoc publiczną;
  • analizę prawną dokumentacji przetargowych;
  • asystę, doradztwo i zastępstwo w ramach przetargów, negocjacji, prób ugodowych, procesów mediacyjnych, kontroli podatkowych, kontroli skarbowych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej;
  • sądową windykacji wierzytelności;
  • stały kontakt z naszym zespołem na potrzeby bieżących konsultacji, doradztwa lub uzyskania informacji prawnej.