Prawo i podatki dla biznesu

Postępowania sądowe

obszary_postepowania_sadowe_2

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowych i arbitrażowych.

Poza prowadzeniem sporów w ramach bieżącej obsługi prawnej i prawno-podatkowej, podejmujemy się prowadzenia strategicznych sporów sadowych w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami jak również procesach z udziałem organów administracji publicznej i organów podatkowych.

W zakresie prowadzenia sporów sądowych świadczymy m.in. usługi:

  • zastępstwa Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą;
  • consulting w zakresie środków ochrony prawnej oraz doboru strategii procesowej;
  • zastępstwo Klientów w zakresie postępowań mediacyjnych i pojednawczych, lub innych form w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.