Prawo i podatki dla biznesu

Ochrona konkurencji i konsumentów

obszary_ochrona_konkurencji_2

Świadczymy usługi doradcze w zakresie prawa ochrony konkurencji. Prowadzone przez nas analizy umożliwiają minimalizowanie ryzyka związanego zarówno z bieżącą działalnością naszych Klientów jak również podejmowaniem strategicznych decyzji biznesowych.

Z perspektywy ryzyka wynikającego ze specyfiki prawa konkurencji, ograniczanie ryzyka prawnego w tym zakresie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.

W ramach zapewnienia wypełniania przez przedsiębiorców nań obowiązków w kontekście prawa konkurencji i konsumentów, oferujemy m.in.:

  • ocenę umów handlowych z perspektywy prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
  • analizę planowanych działań oraz operacji handlowych, marketingowych i gospodarczych z perspektywy ryzyka naruszenia regulacji z zakresu prawa ochrony konkurencji;
  • doradztwo w  sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji;
  • doradztwo w zakresie struktury oraz sposobu realizacji procesów inwestycyjnych  w kontekście obowiązku zachowania wymogów prawa ochrony konkurencji, w tym badanie zasadności dokonywania zgłoszeń zamiarów koncentracji oraz zgłaszanie zamiaru koncentracji;
  • consulting i reprezentację Klientów w sprawach z zakresu prawa konkurencji.