Prawo i podatki dla biznesu

Fuzje i Przejęcia (M&A)

obszary_deudiligence_2

Doradzamy oraz świadczymy obsługę procesów inwestycyjnych z zakresu fuzji i przejęć podmiotów krajowych jak i zagranicznych ukierunkowanych na strategiczny rozwój prowadzonej działalności, a także zorientowanych na realizację inwestycji kapitałowej.

Nasz zespół posiada daleko idące doświadczenie w zakresie realizacji procesów M & A co pozwala na zapewnienie wszechstronnego i przekrojowego wparcia i pomocy prawnej niezbędnych dla przeprowadzenia tego rodzaju transakcji.

Klientom realizującym projekty z zakresu fuzji i przejęć oferujemy:

  • przeprowadzanie badań prawnego przedsiębiorców na potrzeby fuzji lub przejęcia, weryfikację zakresu i poziomu zagrożeń prawnych związanych z potencjalną transakcją;
  • opracowanie optymalnego z perspektywy prawnej, podatkowej orazw aspekcie zarządzania ryzykiem modelu i harmonogramu transakcji oraz aktywny udział w ich realizacji;
  • przygotowanie transakcji pod względem prawnych wymogów jej prowadzenia – uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń, przeniesienia decyzji o charakterze publicznoprawnym, utrzymania relacji i więzów gospodarczych;
  • opracowanie projektów dokumentacji związanej z transakcją w tym m.in.  termsheet, listów intencyjnych, umów wspólników, umów inwestycyjnych, umów i statutów spółek;
  • ocenę oraz doradztwo w zakresie implikacji prawnych transakcji w sferze indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy;
  • doradztwo oraz reprezentację w spotkaniach roboczych oraz negocjacjach warunków transakcji;
  • obsługę prawną w zakresie spraw powstałych w związku z realizacją przedsięwzięcia z zakresu fuzji i przejęć również po przeprowadzeniu transakcji.