Prawo i podatki dla biznesu

swistak_piotr_axelo11

tel. (desk): +48 17 230 65 89
tel. (mobile): +48 508 424 471
email: p.swistak@axelo.pl

Piotr Świstak

Adwokat

Piotr Świstak wykonuje zawód adwokata od sierpnia 2014 roku.

W 2009 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, nagrodzony udziałem w projekcie dla najlepszych absolwentów pn. „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”. Zwycięzca XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż”. Ukończył także studia podyplomowe o kierunku: „Rachunkowość, finanse i system podatkowy przedsiębiorstw” prowadzone przez WSPiA w Przemyślu.

Przed rozpoczęciem pracy w AXELO zdobywał doświadczenie w innych wiodących kancelariach o profilu gospodarczym, pracował również w organach administracji.

Koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla przedsiębiorców. Dysponuje bogatą praktyką w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych.  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Posiada kompetencje mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych – wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie jest żonaty. W wolnych chwilach grywa na gitarze elektrycznej.

Obszary