Prawo i podatki dla biznesu

sowa_michal2_axelo2

tel. (desk): +48 17 230 65 94
tel. (mobile): +48 730 757 002
email: m.sowa@axelo.pl

Michał Sowa

Radca Prawny

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2016 r.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przed dołączeniem do AXELO pracował w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz kancelariach radców prawnych, gdzie zdobywał doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego.

Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się sportem, literaturą i historią najnowszą.

Obszary